หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
   
โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ
   
Untitled Document
ภาพกิจกรรม :การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromtu Speech) ชั้น ป.4 - 6 ระดับอำเภอ

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  (Impromtu Speech) ระดับชั้นป. 4 - 6 


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

เด็กหญิงกตัญญู   เย็นจอหอ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ

ตัวแทนกลุ่มโรงเรียน  โนนสว่าง โป่งเปือย ไคสีผู้อำนวยการและคณะครูมอบของรางวัลให้นักเรียนคนเก่ง
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ

ที่อยู่ : อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 0846044715

v 2.0